Terma & Syarat Badal Haji & Badal Umrah

1. Saya bersetuju untuk menerima sebarang pindaan semasa kepada  pelaksanaan badal / upah haji atau upah umrah yang difikirkan munasabah dan terbaik oleh pihak Syaza Travel & Tours Sdn Bhd. 

2. Saya bersetuju semua maklumat yang diberikan di dalam permohonan hanya digunakan oleh pihak Syaza Travel & Tours Sdn Bhd bagi tujuan badal / upah haji atau upah umrah,
3. Saya bersetuju untuk penyertaan badal / upah haji atau upah umrah umrah ini dilaksanakan pada tahun ke hadapan sekiranya permintaan pada tahun semasa telah melebihi kuota yang ditetapkan oleh Syaza Travel & Tours Sdn Bhd.
4. Saya bersetuju untuk menerima cenderahati lain sebagai ganti kepada air zam-zam sekiranya pihak Syaza Travel & Tours Sdn Bhd terhalang untuk mendapatkan bekalan air zam-zam.
5. Saya bersetuju dan bersedia memberikan kerjasama kepada pengurusan Syaza Travel & Tours Sdn Bhd sepanjang urusan ini.
6. Saya memperakui semua maklumat yang diberikan adalah benar.
7. Saya bersetuju untuk menerima semua syarat dan terma seperti di atas dan semua cenderahati yang akan di berikan oleh pihak Syaza Travel & Tours Sdn Bhd tanpa sebarang prejudis.

Terma & Syarat Aqiqah, Dam & Qurban

1. Saya bersetuju untuk menerima sebarang pindaan semasa kepada pelaksanaan Syarat Aqiqah, Dam & Qurban yang difikirkan munasabah dan terbaik oleh pihak Syaza Travel & Tours Sdn Bhd.
2. Saya bersetuju semua maklumat yang diberikan di dalam permohonan hanya digunakan oleh pihak Syaza Travel & Tours Sdn Bhd bagi tujuan Syarat Aqiqah, Dam & Qurban,
3. Saya bersetuju untuk penyertaan Syarat Aqiqah, Dam & Qurban ini dilaksanakan pada tahun ke hadapan sekiranya permintaan pada tahun semasa telah melebihi kuota yang ditetapkan oleh Syaza Travel & Tours Sdn Bhd.
4. Saya bersetuju dan bersedia memberikan kerjasama kepada pengurusan Syaza Travel & Tours Sdn Bhd sepanjang urusan ini.
5. Saya memperakui semua maklumat yang diberikan adalah benar.
6. Saya bersetuju untuk menerima semua syarat dan terma seperti di atas tanpa sebarang prejudis.