B A D A L H A J I

Syaza Travel & Tours Sdn Bhd

Dam Haji/Umrah

DAM Dam adalah denda atau tebusan bagi mereka yang melanggar pantang larang atau perkara yang diwajibkan ketika dalam ihram Haji dan Umrah.

Dam (Sembelihan kambing)
=========
Dam adalah dari kesalahan2 ibadah Umrah atau Haji yang dilakukan secara sengaja di sewaktu di Mekah. Apabila terlupa dan pulang ke Malaysia maka kami akan membantu untuk menguruskan Dam itu di sana