B A D A L H A J I

Syaza Travel & Tours Sdn Bhd

March 27, 2024 0 Comments

Apa Itu Upah Haji atau Badal Haji?Ibadah Badal Haji adalah bermaksud upah haji yang dibenarkan oleh Islam bagi mereka yang telah uzur atau telah meninggal dunia.Jika seseorang itu belum mengerjakan ibadat haji ketika