B A D A L H A J I

Syaza Travel & Tours Sdn Bhd

March 28, 2024 0 Comments

Akad (Ijab dan Qabul)Sila Lafaskan Akad (Ijab dan Qabul) Badal Haji atau Umrah seperti berikut. Ijab dan qabul ini dilakukan sebagai salah satu persetujuan di antara bakal pelaksana dengan pihak yang diwakilkan dan