B A D A L H A J I

Syaza Travel & Tours Sdn Bhd

Siapa Pelaksana Badal Haji

March 28, 2024 fara 0 Comments

Siapa yang bakal membantu dalam melaksanakan Badal Haji?
Ibadah badal haji tersebut dilakukan oleh mereka yang telah biasa melakukan ibadah badal haji serta penduduk dan pejalar-pelajar Islam di Madinah dan Mekkah.

leave a comment