B A D A L H A J I

Syaza Travel & Tours Sdn Bhd

Hikmah Melakukan Badal Haji

March 28, 2024 fara 0 Comments

Memberi peluang kepada orang sakit yang tidak ada harapan sembuh dapat mengupah orang lain mengerjakan haji bagi pihaknya.
Orang tua yang hilang upaya dapat mengupah orang lain menegerjakan haji bagi pihaknya.
Memberi peluang kepada anak atau ahli keluarganya berbakti kepada ibu bapa atau keluarga yang telah meninggal dunia.

leave a comment