B A D A L H A J I

Syaza Travel & Tours Sdn Bhd

Akad Badal Haji

March 28, 2024 fara 0 Comments

Akad (Ijab dan Qabul)
Sila Lafaskan Akad (Ijab dan Qabul) Badal Haji atau Umrah seperti berikut. Ijab dan qabul ini dilakukan sebagai salah satu persetujuan di antara bakal pelaksana dengan pihak yang diwakilkan dan merupakan salah satu syarat badal haji yang wajib dipatuhi. Waris si mati atau pihak yang mewakilkan:
“Aku mewakilkan Syaza Travel & Tours Sdn Bhd untuk mengerjakan fardhu haji bagi diriku/ ibuku / bapaku / suamiku / isteriku / anakku pada tahun ini kerana Allah Taala”.

leave a comment